We doen het samen

Lammerink is een familiebedrijf waarin je je gezien, geaccepteerd en gewaardeerd voelt als deel van het team. Iedereen is nodig en niemand voelt zich belangrijker dan een ander. We werken samen, hebben het samen gezellig, hebben oog voor elkaar, hebben wat voor elkaar over en we klaren de klus samen.

Cultuur We doen het samen-0-0-0-0-1657798942
Cultuur We leveren kwaliteit-0-0-0-0-1657798984

We leveren kwaliteit

Kwaliteit leveren staat bij ons voorop. We houden van ons vak, willen eer van ons werk en doen er alles aan om elke opdracht zo goed mogelijk af te ronden. Zowel wat betreft het eindresultaat als de weg ernaartoe. Onze kennis is up-to-date, we maken gebruik van goede materialen en de nieuwste technologie, we komen onze afspraken na en we werken veilig, efficiënt en effectief samen met elkaar, met opdrachtgevers en met partners en leveranciers.

We gaan elke uitdaging aan

We dagen onszelf en elkaar uit om de lat steeds hoger te leggen. We durven het aan om grote, complexe opdrachten aan te nemen en we maken waar wat we beloven. Medewerkers krijgen het vertrouwen om nieuwe stappen te zetten, dingen uit te proberen, zelf verantwoordelijkheid te dragen en zelfstandig oplossingen te bedenken voor vraagstukken die ze in hun werk tegenkomen.

Cultuur We gaan elke uitdaging aan-0-0-0-0-1657799019
Cultuur we zijn nuchtere doeners 1-0-0-0-0-1657799065

We zijn nuchtere doeners

We maken aansprekende werken waar we trots op zijn, maar we schreeuwen dat niet van de daken. We vinden heldere communicatie belangrijk, maar we zijn vooral doeners. Als het gaat om uitdagingen is voor ons the sky the limit; toch blijven we met beide benen op de grond staan. Nuchter, praktisch, betrouwbaar.

We blijven onszelf ontwikkelen

We zijn ons bewust van de snelle ontwikkelingen om ons heen en de steeds hogere eisen die er worden gesteld aan ons werk, onder meer op het gebied van techniek, duurzaamheid en de bedrijfsvoering. Om hierop in te spelen, blijven we ons continu ontwikkelen. Dat hoeven we niet te pushen; medewerkers zijn nieuwsgierig naar mogelijkheden voor verbetering en vernieuwing, en gretig om zich nieuwe vaardigheden en kennis eigen te maken. Ze geven zelf aan wat ze graag willen leren en worden ondersteund, gestimuleerd en gefaciliteerd in hun groei.

Cultuur We blijven onszelf ontwikkelen 2-0-0-0-0-1657799118